MAASSTRAAT 103

Amsterdam, North Holland 1078 HH The Netherlands

020-673 1800

Open mobile navigation

Behandeling

Anamnese

Wanneer u bij een NCA chiropractor onder behandeling komt, krijgt u voor het eerste consult een uitgebreide vragenlijst omtrent uw klachten en algemene gezondheid om in te vullen. Een aantal vragen kan wat afwijkend lijken, maar omdat we in de chirropractie de mens als geheel proberen te benaderen en niet als allerlei losse stukjes is het vaak van belang dat we ook zo goed mogelijke geinformeerd zijn wat betreft u algehele gezondheid.

Tijdens uw eerste bezoek gaat u samen met de chiropractor bespreken hoe het er met uw gezondheid en mogelijke klachten voorstaat (anamnese of vraaggesprek). Dit vraaggesprek richt zich vanzelfsprekend op uw klachten, maar de chiropractor zal ook willen weten hoe het met u algehele gezondheid staat. Waarom? Omdat er vele verschillende oorzaken bestaan voor zaken als rugpijn, hoofdpijn, nekpijn, tintelingen in handen of voeten. Om een voorbeeld te geven: indien u diabetes heeft en u komt met klachten over uw been en voet dan is het voor het stellen van een prognose van groot belang dat uw chiropractor hiervan op de hoogte is. Uw medische geschiedenis (ziektes, operaties, ongevallen, medicijngebruik, gewoontes) verdient dan ook de nodige aandacht. Sommige mensen kijken hier wel eens wat vreemd van op en denken: "Ik kom toch voor mijn rug wat heeft dat te maken met hoe mijn schildklier werkt en of ik een depressie heb gehad". Zoals gezegd dergelijke zaken kunnen dus zeer belangrijk zijn, vandaar dat uw chiropractor ernaar vraagt. Laat de beoordeling van of bepaalde informatie relevant is dan ook aan zijn/haar deskundigheid over.


Lichamelijk onderzoek

Hierna zal de chiropractor overgaan tot een uitgebreid lichamelijk onderzoek. Centraal hierin staat uiteraard uw mogelijke klacht, maar tevens wordt de samenhang met andere lichaamsdelen onder de loep genomen. Bij dit onderzoek moet u denken aan neurologisch en orthopedisch onderzoek. Daarnaast zal een specifieke chiropractische evaluatie van uw wervelkolom plaatsvinden en indien nodig ook van andere gewrichten. Het kan zo zijn dat de chiropractor het daarnaast van belang vindt om een beknopt onderzoek te doen van longen, circulatie en buikholte. Mocht u rontgen of MRI- foto's hebben laten maken dan zal uw chiropractor hier in bijna alle gevallen zelf naar willen kijken en de conclusies integreren met het lichamelijk onderzoek en anamnese.


Diagnose
 

Het lichamelijk onderzoek dient er toe om de conclusies uit de anamnese te bevestigen en verder te specificeren. Uw chiropractor is opgeleid om een diagnose met betrekking tot uw klachten te kunnen stellen. De chiropractor zal de bevindingen met u bespreken en aangeven waar de problemen zich bevinden. Dit heet een rapport van bevindingen. Aansluitend op dit rapport van bevindingen schetst de chiropractor u een behandelplan voor met een indicatie voor de mogelijkheden en snelheid van herstel. Het kan voorkomen dat uw klachten niet chiropractisch te behandelen zijn en de chiropractor zal u dan veelal verwijzen naar de huisarts, afhankelijk van het symptoombeeld. Wanneer verder onderzoek noodzakelijk is, bijvoorbeeld rontgen/MRI of bloedtesten, dan zal de chiropractor hierover een gerichte aanbeveling doen aan de huisarts.


Behandelplan en behandeling

Indien uw klacht chiropractisch te behandelen is, en veelal is dat zo, dan zal de chiropractor met u een behandelplan opstellen. Hierbij geeft de chiropractor aan wat het verwachte herstel is en hoe hij/zij dit met u denkt te bereiken. In de meeste gevallen is er een korte periode van intensieve behandeling nodig die bij verbetering geleidelijk in overleg wordt afgebouwd. Per klacht en per persoon kan het aantal behandelingen en de frequentie van behandelen verschillen. 


Bij het overgrote deel van de klachten die de chiropractor ziet speelt verbetering van de beweeglijkheid en stabiliteit van de wervelkolom een belangrijke rol. Het verbeteren van het functioneren van de wervelkolom, de omliggende spieren en de uittredende zenuwen kan op verschillende manieren gebeuren. Een veel gebruikte techniek is het manipuleren/corrigeren van de wervelkolom. Hierbij wordt door snelle specifieke druktechnieken de beweeglijkheid van de wervelkolom bevorderd. Vaak gaat een dergelijke correctie gepaard met het ontsnappen van gas uit de gewrichtjes die in beweging gebracht zijn (dit is te vergelijken met het knakken van de vingers dat mensen nog weleens willen doen) en kan een knakkend geluid geven. Dit is nagenoeg altijd pijnloos.
Naast correctie zal de chiropractor gebruik maken van specifieke technieken om de spieren te ontspannene of juist activeren. Dit kan o.a. bestaan uit drukpuntmassage of specifieke rekbewegingen. Verder kan uw chiropractor u oefeningen voorschrijven, u houdingsadvies geven, met u overleggen omtrent leef- eet- en drinkgewoonten en wat daarin te verbeteren valt.


Adviezen

Adviezen maken vaak een belangrijk deel uit van het behandelplan. Zeker wanneer u in acute pijn verkeert zult u een aantal aanpassingen moeten doen om verergering van klachten te voorkomen. Denkt u hierbij aan til advies, houdingsadvies bijvoorbeeld achter de PC, korte pauzes inlassen tijdens het werk, slaap- en zithouding, advies met betrekking tot sporten etcetera.Privacyregelement

Algemene Verordening Gegevensbescherming EU 2016/679. EU Privacy wetgeving.

 

Wij informeren u graag over de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Uw persoonsgegevens en medische gegevens slaan wij digitaal op. Dit doen wij om goede zorg aan u te kunnen verlenen. Het verwerken van uw gegevens doen wij volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid. U gaat met die opslag (verwerking) akkoord door uw zorg door onze praktijk te laten uitvoeren.

 

Zo gaan wij met uw persoonsgegevens om:

 • Uw persoonsgegevens slaan wij op en gebruiken we zodat wij goede zorg aan u kunnen verlenen.
 • Uw gegevens geven wij alleen door aan derden als dat nodig is voor het leveren van goede zorg. Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vragen we die vooraf aan u.
 • Uw gegevens verwerken wij op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
 • U kunt onderdelen van uw persoonsgegevens bekijken. Stuurt u ons dan een schriftelijk verzoek.
 • Als u vindt dat de gegevens die wij van u hebben opgeslagen niet correct zijn, mag u ons schriftelijk vragen om uw gegevens aan te passen.
 • U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen. Als wij dit doen kunnen wij (mogelijk) niet langer verantwoorde zorg aan u verlenen. De WGBO vereist een bewaartermijn van 15 jaar. Daarom slaan we uw gegevens in dat geval op in een inactief archief, onzichtbaar en onbruikbaar voor de normale gebruiker.
 • U kunt uw toestemming tot onze verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. Wij kunnen dan (mogelijk) geen verantwoorde zorg garanderen. Wij slaan uw gegevens in dat geval op in een inactief archief. (zie boven)
 • U kunt bij ons bezwaar maken als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.
 • U krijgt bericht van ons als er iets mis is gegaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw gegevens verwerken wij niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg. Wij houden ons aan de bewaartermijnen van de WGBO.
 • Het bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens die wij via derden ontvangen.

 

Gebruiksvoorwaarden

Het is niet toegestaan deze website of onderdelen daarvan op welke wijze dan ook te kopiëren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ‘Health4life Chiropractie Rugkliniek’. Evenzeer verboden is het gebruiken van deze website op een wijze die andere gebruikers hindert of het functioneren van deze website aantast.

 

Aansprakelijkheid

Alhoewel ‘Health4life Chiropractie Rugkliniek ’ bij de vervaardiging en samenstelling van deze website en de inhoud daarvan de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht heeft genomen, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door daarin voorkomende onjuistheden.

 

Disclaimer

‘Health4life Chiropractie Rugkliniek’ is zorgvuldig als het gaat om het geven van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van de website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op de pagina’s van de website van ‘Health4life Chiropractie Rugkliniek’ geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt ‘Health4life Chiropractie Rugkliniek’ geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie. Op onze website zijn links naar instellingen en organisaties opgenomen.

 

 

 


Sign up using the form below or call 020-673 1800 to make an appointment.

Office Hours

Our Regular Schedule

Monday:

8:30 am-5:30 pm

Tuesday:

8:30 am-5:30 pm

Wednesday:

8:30 am-5:30 pm

Thursday:

8:30 am-5:30 pm

Friday:

8:30 am-5:30 pm

Saturday:

9:00 am-1:00 pm

Sunday:

Closed

Location

Find us on the map

Testimonial

 • "Excellent Doctor highly recommended, known him more than 15 years,, passionate and caring."
  Afshin I.

NEWSLETTER SIGNUP

Sign up for more articles